Визнання, Публікацiї

Щодо комплексного дослідження АМКУ ринків електричної енергії та енергетичного вугілля

7 червня 2016 року Антимонопольний комітет опублікував Звіт про результати комплексного дослідження ринків електричної енергії та енергетичного вугілля України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=125980&schema=main).

За результатами дослідження АМКУ розробив і вніс пропозиції до Міненерговугілля, НКРЕКП та учасників ринку.

АФ “Сергій Козьяков та Партнери” (СКП) під час цього дослідження виступила юридичним радником низки енергогенеруючих компаній, щодо яких АМКУ дійшов висновку про наявність ознак монопольного становища на ринку та можливому зловживанні цим становищем.

Старший радник АФ “Сергій Козьяков та Партнери” Микола Бараш вважає, що від самого початку основною проблемою юридичного супроводу був спрощений, поверхневий  до розуміння основоположних економіко-правових  концепцій покладених в основу таких понять конкурентного права як ринок товару, ринкова влада, монопольне (домінуюче) становище. Ситуацію ускладнювало й те, що такий підхід був поширений не тільки в суспільстві та ЗМІ (що цілком зрозуміло), але й домінував в позиції органів влади – Міненерговугілля, НКРЕКП. Саме ці органи  зверталися до АМКУ щодо вжиття заходів на вигаданому ними релевантному загальнодержавному ринку – виробництва електричної енергії, та й ще утвореному електроенергією лише одного виду теплових електростанцій – ТЕС. Ця ситуація викликала серйозне занепокоєння і подив серед основних учасників ринку, оскільки саме електроенергетична галузь – чи не єдина з усіх сфер природних монополій – дійсно зазнала свого реформування. Створений на попередньому етапі реформування Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ), який функціонує за моделлю “єдиного покупця”, дав можливість запровадити ринкові засади в електроенергетичну галузь України, яка була створена і діяла за планово-адміністративною моделлю радянського зразка.

На погляд Миколи Бараша, зазначений прорив свого часу вдалося здійснити завдяки: а) прийняттю Закону “Про електроенергетику”, укладенню Договору між учасниками Оптового ринку електроенергії (ДОЧОРЕ), якими є понад 250 підприємств, що генерують електроенергію, та більш ніж 150 підприємств, що здійснюють постачання електроенергії кінцевим споживачам; б) розробці детальних Правил ринку, які формалізували проконкурентні механізми саморегулювання ринку, виходячи з компромісу інтересів генерації, постачальників і споживачів, а також в) створення незалежного регулятора діяльності суб’єктів галузі.

Як наслідок Об’єднана електроенергетична система України (ОЕСУ) розпочала діяти за однією з поширених в світі ринкових моделей, в центрі якої вже не монополія вертикально інтегрованих електропостачальницьких компаній, а інституційна монополія сучасного незалежного регулятора (НКРЕКП), який має вирішальний вплив на поведінку об’єднаних єдиним договором усіх і виробників, і постачальників, та ще й за умов жорсткої технологічної диспетчеризації роботи з боку ДП НЕК “Укренерго”, яке належить до сфери управління Міненерговугілля.

На думку Миколи Бараша, хід комплексного дослідження та отримані результати значною мірою знаменують нові підходи в вирішенні питань розвитку і захисту конкуренції на товарних ринках України, які вдалося реалізувати енергетичним компаніям в процесі представництва своїх інтересів під час розслідування. Після отримання в грудні 2015 року проекту Звіту АМКУ з першими результатами дослідження ринків електроенергії, які викликали низку запитань щодо їх обґрунтованості, перед учасниками ринку радикально постало питання про необхідність доповнення адміністративних процедур захисту конкуренції приватною ініціативою, оскільки стало очевидною невідповідність між масштабом проблем і можливістю їх вирішення.

Слід зазначити, такий підхід в ЄС знайшов своє широке запровадження після реформи європейського конкурентного права 2001-2003 років. Саме можливість застосовувати положення європейського права в приватному порядку, зокрема брати активну участь в дослідженнях і розслідуваннях, які здійснюють Єврокомісія та конкурентні органи країн-членів і суди, суттєво підвищила дієвість конкурентного законодавства, сприяла закріпленню реальної незалежності конкурентних відомств нових країн-членів.

Микола Бараш вважає, що фактично завдяки зусиллям учасників ринку, їх об’єднання – Ради ОРЕ, за безпосередньої участі СКП, було чи не вперше в Україні забезпечено практичну реалізацію положень статті 255 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. При її реалізації учасники ринку залучили до аналізу ситуації широке коло провідних українських експертів в сфері економіко-правового, ринкового аналізу, економетричних досліджень, порівняльного аналізу конкурентного права України та ЄС, експертів з організації діяльності ОЕСУ та окремих її складових.

Завдяки проведеній за ініціативою низки основних виробників електроенергії в Україні експертній роботі комплекс ринків, що утворюють систему Оптового ринку електроенергії, вперше після свого утворення, отримав дійсно високопрофесійний, комплексний науково обґрунтований аналіз його сучасного стану та перспектив розвитку. Проведений експертний аналіз проекту Звіту АМКУ не тільки сприяв виявленню недоліків дослідження, але й дав можливість його суттєво доповнити і розвинути. Серед основних висновків, які були отримані завдяки “експертному штурму”, організованому за безпосередньої участі юристів АФ “Сергій Козьяков та Партнери”, зокрема можна відзначити наступне:

  • домінування на ринку можливе лише за наявності у суб’єкта господарювання ринкової влади (індивідуальної чи колективної). Це означає, що, за наявності на ринку структурних показників і в продавця, і в покупця, АМКУ при визначенні домінуючої компанії повинен визначити, котрий з них володіє ринкової владою;
  • ознаки колективної монополії за частинами 4 і 5 статті 12 Закону України “Про захист економічної конкуренції” можуть існувати тільки в сукупності з ознаками зловживання усіх членів цієї монополії;
  • з метою забезпечення прав суб’єкта господарювання, щодо якого АМКУ дійшов висновку про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції або ознак монопольного (домінуючого) положення, такому суб’єкту господарювання, за його запитом, мають бути обов’язково надані докази, які є підставою для такого звинувачення. Виконання АМКУ цих вимог необхідне для забезпечення права суб’єкта на захист і надання йому можливості підготовки відповідних заперечень на звинувачення.

 

Крім того, завдяки проведеній роботі в ході дослідження, фактично вперше в Україні, спільними зусиллями учасників ринку, експертів та АМКУ було досягнуто реального виконання зобов’язань з наближення конкурентного законодавства України до законодавства ЄС.

Положеннями статті 18 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, який для України набрав чинності з 1 лютого 2011 року, визначено, що для Договірних сторін та їх підприємств несумісними з дією зазначеного Договору є, зокрема, усі домовленості між підприємствами, рішення об’єднань підприємств  та погоджена діяльність, які мають на меті або результатом яких є запобігання конкуренції, її обмеження або спотворення; зловживання підприємства або групи підприємств домінуючим положенням на ринку Будь-яка діяльність, що суперечить цій статті, буде оцінена на підставі критеріїв, що виникають із застосування норм статей 81, 82 Угоди про заснування Європейського співтовариства, які визначають спільні правила щодо конкуренції.

Зазначені положення органічно забезпечують виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме  статті 255, якою, зокрема, передбачено, що

Україна та Сторона ЄС забезпечують застосування законодавства про конкуренцію, яке ефективно протидіє діям та операціям, а саме:

угодам, узгодженим діям суб’єктів господарювання та рішення об’єднань суб’єктів господарювання, метою або наслідками яких є перешкоджання, обмеження, спотворення чи суттєве послаблення конкуренції;

зловживанням одним або декількома суб’єктами господарювання домінуючим становищем.

Отриманий в ході дослідження ринків електроенергії досвід є  особливо важливим на тлі більш як дворічного пошуку шляхів реформування конкурентного права, яке намагаються нав’язати Україні, фактично ігноруючи висновки кращих світових експертів, які були зроблені в ході експертних оглядів, проведених під егідою ОЕСD (2008 рік) та UNCTAD (2013 рік).

Підсумовуючи, слід зазначити: учасникам ринку за безпосередньої і активної участі юристів АФ “Сергій Козьяков та Партнери” вдалося не тільки зняти безпідставні звинувачення в домінуванні на ринку, внести суттєвий вклад в розвиток практики застосування законодавства про захист економічної конкуренції, але й посприяти внесенню АМКУ суттєвих пропозицій з подальшого реформування ринків електроенергії та суміжних ринків в Україні.