Новини та події

СВІТОВА ТОРГІВЛЯ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Громадський форум Світової організації торгівлі (WTO PUBLIC FORUM 2018), що відбувся 2-4 жовтня в Женеві та  був присвячений темі: «Торгівля у 2030».

Бізнесмени, науковці, державні та громадські діячі протягом трьох днів обмінювалися думками щодо врегулювання найважливіших питань, які визначатимуть розвиток міжнародних торговельних відносин у 2030 році.

Серед головних тем обговорення Форуму – імплементація Цілей сталого розвитку ООН, регулювання цифрової торгівлі, реформа субсидій на викопні джерела енергії, сприяння інвестиціям для цілей розвитку.

Трикутник «торгівля-технології-розвиток».

Учасники форуму визнали, що технологічний прогрес і роботизація процесів виробництва і збуту товарів і послуг створює не тільки можливості для торгівлі, але і ризики втрати робочих місць. Тому серед пріоритетних питань на наступне десятиліття – сприяння адаптації населення до нових сфер зайнятості.

Генеральний директор СОТ Роберто Азеведо під час відкриття Форуму зауважив, що технологічні зміни відбуваються занадто швидко для того, щоб людина повністю могла осягнути їх. Ні в кого не викликає здивування, що правове регулювання не охоплює усіх сфер життя, які піддаються змінам внаслідок технологічному прогресу. Тому, як підкреслив Азеведо «суди часто стоять перед необхідністю робити крок, щоб заповнити прогалину між існуючими правовими нормами та практикою». Однак на переконання учасників Форуму, пристосування потреб торгівлі і цілей сталого розвитку до реалій технологічного прогресу потребує передусім узгоджених зусиль на міжнародному рівні.

Торгівля та навколишнє середовище.

Спільний звіт Світової організації торгівлі та Програми ООН з навколишнього середовища, представлений під час Форуму, пропонує об’єднати зусилля у сферах транскордонного значення, наприклад, щодо запобігання транспортним викидам та атмосферним забрудненням з інших джерел; використання ініціативи Aid for Trade та механізмів спрощення процедур торгівлі в цілях усунення наслідків стихійних лих; створення умов для взаємодії між різними зацікавленими політичними групами.

Реформа субсидій на викопні та джерела енергії.

Цьому питанню були присвячені кілька сесій, у т.ч. сесія, що була організована групою держав «Друзі реформи субсидії на викопні джерела енергії» (Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform). Учасниками Форуму були озвучені погляди на реформування існуючих положень Угоди про субсидії та компенсаційні заходи; використання механізмів Огляду торговельної політики СОТ (WTO’s Trade Policy Review) звітування про субсидії у сфері викопних джерел енергії; необхідність залучення більшої кількості держав до вказаних ініціатив. Що стосується реформування існуючих правових норм СОТ щодо субсидій, то головну увагу, на думку спікерів, слід приділити визначенню «публічного органу» у розумінні статті 1.1. Угоди про субсидії та спеціальні заходи; врахуванню потреб малих і середніх підприємств; а також системі подвійних цін на енергетичні ресурси.

Роль цифрових технологій у торгівлі.

У центрі уваги – технології. Розвиток світової торгівлі майбутнього буде продиктований передусім технологіями, пов’язаних із інтернетом, серед яких – технології інтернету речей, штучний інтелект, 3D-друк та технології блокчейну. Про це ідеться у масштабному документі СОТ – Звіті світової торгівлі 2018 року. Автори документу передбачають появу нового покоління послуг, зумовлених поширенням блокчейну; подальше зростання частки послуг у міжнародних торговельних потоках; зростання частки найменш розвинених країн та країн, що розвиваються, у світовій торгівлі щонайменше на 5% (від 46% у 2015 р. до 51% до 2030 р.), і в найкращому сценарії – на 11% (від 46% у 2015 р. до 56% до 2030 р.).

Разом із тим, необхідно враховувати такі ризики і «побічні ефекти» як втрата приватності, нерівність у доступі до цифрових технологій та нові форми концентрації ринку. З огляду на це, право інтелектуальної власності та конкурентне право набуватимуть усе більшої актуальності як сфери права, що покликані розробити правові механізми регулювання окреслених вище негативних явищ. – with Nataliia Isakhanova, Olesia Kryvetska