Новини та події

НОВОМУ ЗАКОНДАВСТВУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНСТРУМЕНТІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ БУТИ

Партнер Наталія Ісаханова взяла участь у експертній зустрічі, що була організована Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, на тему «Удосконалення правового поля у сфері інструментів торговельного захисту (механізми антидемпінгових, антисубсидиційних та захисних розслідувань»).

Представники відповідних відділів та департаментів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, юридичних фірм, інститутів громадського суспільства (м. Вінниця, м. Дніпро, м. Львів, м. Одеса, м. Харків, м.Чернігів), відповідних облдержадміністрацій, а також незалежні експерти обмінялися думками з приводу удосконалення механізмів правового регулювання антидемпінгових, антисубсидиційних та захисних розслідувань шляхом підготовки нової редакції Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», Закону України «Про застосування захисних заходів щодо імпорту в Україну».

Експерти підкреслили, що запропоновані законопроекти враховують інтереси усіх заінтересованих сторін, оскільки вітчизняні товаровиробники, імпортери та споживачі (користувачі), будь то великі компанії або малі та середні підприємства, повинні мати зручні та ефективні засоби для захисту своїх інтересів у рамках боротьби із проявами демпінгового імпорту, субсидованого імпорту та зростаючого імпорту, що завдає шкоду національній промисловості.

Всі експерти були згодні з тим, що законопроекти повністю відповідають положенням права СОТ: Угоді про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року, Угоді про субсидії та компенсаційні заходи та Угоді про захисні заходи.

Законопроекти також підготовлені з урахуванням тлумачення положень зазначених угод в рішеннях груп експертів та Апеляційного органу СОТ.

Необхідно зазначити, що Міністерство економічного розвитку та торгівлі України у процесі підготовки вищевказаних проектів тісно співпрацювали з експертами у сфері міжнародної торгівлі та з представниками громадських кіл. Міністерство врахувало більшість пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового поля у сфері інструментів торговельного захисту, що надходили на його адресу, у тому числі, від АФ “Сергій Козьяков та Партнери”.

Із законопроектами можна ознайомитись за посиланням:
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=docs_project