БІЛЬШЕ ДВАДЦЯТИ РОКІВ ЮРИСТИ “СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ” ЗДІЙСНЮЮТЬ АКАДЕМІЧНУ ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТІВ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ, А ТАКОЖ ВИСТУПАЮТЬ ЯК ЕКСПЕРТИ ПІД ЧАС СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ. В БАГАТЬОХ ВИПАДКАХ ТАКА ЕКСПЕРТИЗА НЕОБХІДНА ЯК ДОДАТКОВИЙ АРГУМЕНТ, ЩО СПРИЯЄ ВИРІШЕННЮ СКЛАДНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ.

КОНТАКТИ

КОЗЬЯКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, ПАРТНЕР   s.koziakov@kievbarrister.com

ІСАХАНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА, ПАРТНЕР    n.isakhanova@kievbarrister.com

Наш досвід включає, зокрема, надання експертних висновків з питань права, розробку проектів законів та інших законодавчих актів

Право міжнародної торгівлі

З 1990 року юристи Фірми неодноразово брали участь у розробці законів та інших законодавчих актів. Зокрема, в 1990-1991 році партнер Сергій Козьяков в складі науковців та практикуючих юристів брав участь у розробці Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Реципієнт – Верховна рада України.

Наші юристи приймали участь у розробці проекту Національної експортної стратегії та Плану дій для України на період 2016-2020 рр. (На замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Western NIS Enterprise Fund);

Ми виступали співавторами проекту пропозицій щодо реформування митного, валютного законодавства України та Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” в 2018 році (на замовлення Інституту економічних досліджень і політичних консультацій).

Інтелектуальна власність

На початку 90-х років партнер Сергій Козьяков брав участь у розробці проекту Закону України «Про охорону нових сортів рослин». Реципієнт – Державна служба з охорони сортів рослин.

Верховенство права

В 2006-2012 роках партнер Сергій Козьяков як член Комісії з питань зміцнення демократії та утворення верховенства права брав участь в опрацюванні проектів законів України та підготовки рекомендацій Президенту України щодо законів України: «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про прокуратуру», «Про мирні зібрання» та багатьох інших. Реципієнт – Президент України.

Судова практика

Партнер Сергій Козьяков неодноразово брав участь як експерт з питань українського права в судах багатьох країн, в тому числі Великобританії, Франції та Сполучених Штатів Америки.

Партнер Сергій Козьяков підготував правову академічну експертизу щодо можливості, з урахуванням особливостей законодавства та практики судочинства, отримати справедливе правосуддя в судах України. Експертиза представлена в High Court of Justice (Великобританія). Рецепієнт – транснаціональна корпорація з штаб-квартирою в Швейцарській Конфедерації.

Партнер Сергій Козьяков підготував Декларацію щодо деяких аспектів корпоративного права України на прохання відповідача в спорі, який розглядає United States District Court for the Southern District of new York. Рецепієнт – відповідач в спорі.

Медіація

Протягом декількох років партнер Сергій Козьяков відповідно до Указу Президента України входив до складу членів Палати незалежних експертів з питань іноземних інвестицій при Президенті України. Які експерт неодноразово брав участь у досудовому вирішенні спорів між іноземними інвесторами та державою Україна. Реципієнт – Палата незалежних експертів з питань іноземних інвестицій при Президенті України.

Міжнародне торгове право

Ще у 2005 році (за три роки до вступу України в Світову організацію торгівлі) у співпраці з провідними юристами ЄС разом з голландськими колегами ми брали участь у підготовці звітів щодо аналізу відповідності українського законодавства угодам СОТ та підготовки пропозицій стосовно приведення українського законодавства у відповідність із стандартами та вимогами СОТ за такими темами:

  1. Технічні бар’єри в торгівлі та ліцензування;
  2. Розвиток державної програми підтримки сільського господарства та експорту-імпорту продовольчих товарів у відповідності з нормами СОТ;
  3. Аналіз чинного законодавства України, що регулює торгівлю послугами, підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до українського законодавства;
  4. Аналіз українського законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності та забезпечення виконання таких норм з метою приведення їх у відповідність з вимогами СОТ та розробка пропозицій щодо гармонізації законодавства України із захисту прав інтелектуальної власності з стандартами СОТ;
  5. Прогноз розвитку правил СОТ у контексті питань, що розглядаються у рамках Дохійського Раунду переговорів.

В проекті брали участь партнери Сергій Козьяков, Наталія Ісаханова та інші юристи Фірми. Реципієнт – Всесвітній банк.

Іноземні інвестиції

З 1994 року юристи Фірми є експертами з питань захисту іноземних інвестицій в Україні. 2005 року Партнер Наталія Ісаханова підготувала Звіт “Про концепцію Українського Центру сприяння залученню іноземних інвестицій” та рекомендації щодо внесення змін до нормативних актів про створення та діяльність Українського Центру сприяння залученню іноземних інвестицій. Реципієнт – Уряд Нідерландів.

Конкуренційне право

В 2005-2007 роках юристи Фірми під керівництвом Партнера Сергія Козьякова здійснили дослідницький проект: «Науково-методологічні основи регулювання процесуальної діяльності органів адміністративної юрисдикції щодо захисту економічної конкуренції» (англ.: Scientific and methodological Framework of Regulation of the Procedural Activity of the Organs of Administrative Jurisdiction Pertaining Protection of Economic Competition). Реципієнт: Антимонопольний комітет України.
Партнери Сергій Козьяков та Микола Подпалов на запрошення Антимонопольного комітету України та як експерти з конкуренційного права неодноразово брали участь в експертизі проектів нормативних актів, які розроблялися за ініціативою Антимонопольного комітету України, та в обговоренні річних звітів АМКУ.

Нерухомість

Партнер Сергій Козьяков підготував юридичний висновок щодо правового статусу нерухомості в Україні на прохання позивача під час розгляду спору в Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгово-промислової палати (International Court of Arbitration, International Chamber of Commerce) між орендодавцем (Великобританія) та орендарем (Австрія). Рецепієнт – власник нерухомого майна, компанія з Великобританії.

Корпоративне право та приватизація

На початку 90-х років юристи фірми взяли участь в розробці проектів перших законів України про приватизацію державного та комунального майна. Реципієнт – Міністерство державного майна України (На цей час – Фонд).

Партнер Сергій Козьяков брав участь в академічній правовій експертизі відносно можливості приватизації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату, враховуючи майнові частки колишніх соціалістичних країн. Реципієнт – Фонд державного майна України.

Спорт

В червні 2012 року партнер Фірми та член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Козьяков як член та Голова незалежної Комісії взяв участь у розслідуванні звинувачень генерального секретаря Національного олімпійського комітету України Володимира Геращенка в зловживаннях під час розповсюдження квитків на олімпійські ігри. Реципієнт – Національний Олімпійський Комітет України.

Розвиток практики

В 2012 році Сергій Козьяков та Партнери прийняла рішення прискорити розвиток практики «Правова академічна експертиза». Для цього були залучені відомі юристи, викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Бірюков, Богдан Криволапов, Олена Шомпол. За їх участю Фірма розвиває послуги в галузі правової академічної експертизи в таких напрямках як: міжнародне приватне право, право міжнародної торгівлі, неплатоспроможність та банкрутство, зміни клімату.