Досвід:

  • консультування з правових питань консолідації активів та корпоративна реструктуризація низки підприємств важкої промисловості.
  • юридичне супроводження правочинів з придбання пакетів акцій/часток українських підприємств, зокрема: контрольних пакетів акцій Відкритого акціонерного товариства “Дніпропрес” та контрольного пакету акцій ВАТ “Ленінська Кузня”;
  • консультування з правових питань консолідації майна Закритого акціонерного товариства «Макіївський металургійний комбінат”;
  • консультування з правових питань об‘єднання гірничо-металургійних активів “Систем Кепітал Менеджмент” та “Смарт – Холдинг”;
  • консультування з правових питань ТОВ “Український алюміній” з питань щодо Договору купівлі-продажу акцій Відкритого акціонерного товариства «Миколаївський глиноземний завод”, що був укладений між Фондом державного майна України та Товариством з обмеженою відповідальністю “Український алюміній”;
  • консультування з правових питань ВАТ «Миколаївський глиноземний завод” стосовно будівництва ВАТ «Миколаївський глиноземний завод” причалів Дніпро-Бузького морського торговельного порту;
  • консультування, проведення юридичного аудиту, структурування угоди з придбання активів Відкритого акціонерного товариства “Кримський Титан” в інтересах англійської промислово-фінансової групи;
  • консультування, проведення юридичного аудиту, структурування та супроводження угоди з придбання активів Відкритого акціонерного товариства “Харківський тракторний завод” в інтересах російської промислово-фінансової групи “Базовий елемент” (Російська Федерація);
  • участь в спеціальному розслідуванні стосовно імпорту в Україну феросплавів незалежно від країни походження та експорту (клієнт: виробник та експортер Dongbu Metal Co. Ltd., Південна Корея). Розслідування було припинене без застосування спеціальних заходів;
  • підготовка правової академічної експертизи щодо можливості, з урахуванням особливостей законодавства та практики судочинства, отримати справедливе правосуддя в судах України. Експертиза представлена в High Court of Justice (Великобританія). Реципієнт – транснаціональна корпорація з штаб-квартирою в Швейцарській Конфедерації.